Praktyki zawodowe w wezi-tec

Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w wezi-tec, przygotowują się do nadchodzących egzaminów końcowych.

Uczniowie klasy  3v Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie kończą właśnie, trwające trzeci rok, praktyki w zawodzie: „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” w naszym zakładzie.

Zajęcia odbywały się na terenie całego przedsiębiorstwa,  ze szczególnym uwzględnieniem tych wydziałów, które są bezpośrednio związane ze wspomnianym kierunkiem  kształcenia, tj: Działu Wtryskarek, Działu Utrzymania Ruchu, Działu Technologicznego, Działu Inżynieringu, Działu Narzędziowego oraz Działu Lakierni.

W ramach kursu doskonalącego prowadzonego przez  wewnętrznego Technologa, praktykanci przygotowują się obecnie do sprawdzianu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe. Egzamin z części  praktycznej, poprzedzony zostanie  testem teoretycznym  i odbędzie się w Ośrodku Egzaminacyjnym Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.
Absolwenci po ukończeniu szkoły i zdaniu wspomnianych egzaminów będą mieli pierwszeństwo, by ubiegać się o pracę w naszej Firmie. Warto wspomnieć, że zajęcia praktyczne w wezi-tec odbywają również uczniowie, którzy kształcą się w obszarze innych specjalności, takich jak: technik  mechatronik, technik elektryk czy ślusarz.

Promocja szkolnictwa zawodowego w regionie,   realizowana jest między innymi poprzez organizację spotkań, gdzie zarówno młodzież, jak i rodzice mogą zapoznać się szansami zatrudnienia i rozwoju, jakie dają lokalne przedsiębiorstwa. Jednym z takich wydarzeń był 8 Festiwal Edukacji Zawodowej, który odbył się w kwietniu bieżącego roku w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami lokalnych zakładów, by dowiedzieć się więcej o ich funkcjonowaniu,  a także mogli wziąć udział w licznych grach, zabawach i warsztatach.