Stopka redakcyjna

wezi-tec sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 299
59-220 Legnica

telefon: +48 76 85 51 800
faks: +48 76 85 51 810
e-mail: info(at)wezi-tec.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000158729

NIP:
6912221455

Kapitał zakładowy:
2 100 000 PLN 

Wpłacony kapitał zakładowy:
2 100 000 PLN

Spółka z Grupy WEBER, składającej się z:
Weber GmbH & Co. KG; Dillenburg
wezi-tec Sp. z o.o.; Legnica
Weber Plastics Technology & Mold Making (Suzhou) Co. Ltd.; Suzhou